News

29-05-2012

Belgium on the lead in Nations Cup

Dit weekend kwamen in Rome 4 Belgische ruiters aan de start in de Nations Cup. Voor Geerkens-Hippico een speciaal moment, want de 4 ruiters waren dorpsgenoten en vrienden van onze onderneming. Zowel Jos Lansink als de familie Philippaerts wonen in Meeuwen en trainen en werken in gebouwen die ontworpen en gebouwd werden door Geerkens-Hippico!

Wij wensen Jos Lansink, Ludo Phillipaerts, Nicola Philippaerts en Olivier Philippaerts proficiat met hun 3de plaats in de Nations Cup van Rome en danken hen om ons land naar een eerste plaats te brengen!
Pictures